W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Spotkanie z mediatorami z listy ministra właściwego do spraw pracy

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się spotkanie z mediatorami z listy ministra pracy. W spotkaniu uczestniczył Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W trakcie spotkania mediatorom przedstawiona została informacja o  przebiegu i wynikach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa  Pracy w obszarze zbiorowego prawa pracy, w szczególności rozwiązywania sporów zbiorowych, którą zaprezentował prof. UW Jacek Męcina.
 
Mediatorzy, podobnie jak w trakcie wcześniej organizowanych spotkań, przedstawili swoją opinię na temat oczekiwanych zmian legislacyjnych w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych pracy.
 
Minister Szwed podziękował mediatorom za ich trud i zaangażowanie w prowadzone postępowania mediacyjne. Zaznaczył, że jest to praca, która wymaga dużych kompetencji, których mediatorom z listy MRPiPS nie brakuje. Zapowiedział podjęcie kompleksowych zmian w systemie rozwiązywania sporów zbiorowych, które to zmiany będą konsultowane z zainteresowanymi środowiskami.
 
Na zakończenie uczestnicy mieli okazję wymiany informacji o bieżących sprawach środowiska mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy oraz wskazania obszarów do przeprowadzenia projektów szkoleniowych mających na celu zwiększenie kwalifikacji i umiejętności mediatorów w prowadzeniu mediacji, a przez to – zwiększenie ich skuteczności w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)