W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. międzynarodowych

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”.
Przedmiotem obrad Zespołu była w pierwszej kolejności dyskusja dotycząca implementacji Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w związku z planowanym podjęciem tej tematyki podczas posiedzenia plenarnego RDS. 
 
Zespół kontynuował też omawianie przygotowanej na zlecenie RDS opinii w zakresie oceny zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. 
 
Podczas posiedzenia ustalono również ostateczny skład delegacji pracodawców i pracowników na 107 sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbędzie się w Genewie w dniach 28 maja – 8 czerwca br. Omówiono również kwestie związane z programem Konferencji oraz sprawy organizacyjne odnoszące się do udziału w niej trójstronnej delegacji polskiej.
 
W sprawach różnych przedstawiciel MRPiPS zaprezentował informację na temat możliwości stosowania Zalecenia nr 205 dotyczącego zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju i budowania odporności, przyjętego podczas 106 sesji MKP. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)