W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 27 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy. Stronę rządową reprezentował Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym tematem dyskusji była możliwość implementacji dorobku Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która za zadanie miała dokonać diagnozy problemów kwestii wymagających zmiany oraz zaproponować ich konkretne rozwiązania. W marcu br. Komisja zakończyła swoje prace i przedstawiła projekty nowych kodyfikacji: systemowych rozwiązań  indywidualnego i zbiorowego prawa. Projekty zostały przekazane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Postanowiono o niekierowaniu projektów kodeksów w całości, do dalszych prac.
Ustalono, że partnerzy społeczni wybiorą te elementy z przedstawionych propozycji, które mogą być przedmiotem dalszych prac i wypracowania wspólnego stanowiska. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)