W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie doraźnego zespołu RDS ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Projekt dokumentu pn. ,,Polityka Surowcowa Państwa” był przedmiotem posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. Jest on efektem rocznej pracy Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa, na czele którego stanął Główny Geolog Kraju, prof. Mariusz Orion Jędrysek. W chwili obecnej znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
Główne założenia powyższego dokumentu przedstawił Hubert Schwarz – dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska. ,,Polityka Surowcowa Państwa”  oparta jest na dziewięciu podstawowych filarach i przewiduje szczegółowe zadania do podjęcia w ramach każdego z nich: Filar 1 - Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne; Filar 2 - Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi; Filar 3 - Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja; Filar 4 - Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa; Filar 5 - Uwarunkowania prawne Polityki Surowcowej Państwa; Filar 6 -Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych; Filar 7 - Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa; Filar 8 - Ryzyko i planowanie inwestycji; Filar 9 - Usprawnienie systemu podatków i danin.
 
Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do niezbędnych surowców i to zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej, uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń. Dostęp do surowców powinien stanowić stabilne zaplecze rozwoju gospodarczego i gwarantować bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostępności surowców, co zapewni także wysoki komfort życia obywateli i poprawi dostęp do towarów i usług. Cele i narzędzia wskazane w omawianym projekcie wpisują się w zainicjowane na przełomie lat 2009 – 2010 kierunki działań organów Unii Europejskiej, podejmowane w celu zaspokojenia kluczowych potrzeb surowcowych państw członkowskich. Są także kompatybilne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 
W dalszej części spotkania partnerzy społeczni przyjęli autonomiczne stanowisko w sprawie przedłużenia okresu funkcjonowania doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Został on powołany Uchwałą Nr 15  Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 września 2016 r. i miał zakończyć swoje prace do 31 grudnia 2017 r. (MRPiPS)