W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Inauguracyjne posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Podzespół zajmujący się problematyką administracji skarbowej został powołany w dniu 29 listopada 2017 r. na posiedzeniu Zespołu RDS ds. usług publicznych. W skład Podzespołu wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.
Na posiedzeniu Podzespołu, które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dokonano wyboru Przewodniczącego Podzespołu, którym został Tomasz Ludwiński reprezentujący Sekcję Krajową Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”.
 
Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji poinformował, że plan rozwoju KAS na lata 2017-2020 jest zbieżny z koncepcją zrównoważonego rozwoju kraju. Liczy na to, że powołanie Podzespołu - forum do dyskusji – przyczyni się do wypracowania najlepszych rozwiązań i zmian legislacyjnych przyczyniających się do rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej.
 
W dalszej części spotkania partnerzy społeczni poinformowali o najbardziej nurtujących problemach. Szczegółowe zagadnienia do planu pracy Podzespołu, przekażą przed kolejnym posiedzeniem, które zostało zaplanowane na 28 grudnia 2017 r. (MRPiPS)