W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 2 marca 2018 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, któremu przewodniczył Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu.
Spotkanie było poświęcone dyskusji nad wypracowaniem wspólnej opinii strony pracowników i strony pracodawców Zespołu dotyczącej projektu ustawy o jawności życia publicznego w wersji z dnia 8 stycznia 2018 roku. Przedstawiciele wszystkich siedmiu organizacji reprezentatywnych przekazali swoje uwagi odnośnie do projektu ustawy.
 
Przyjęto ustalenie, że stanowisko strony społecznej zostanie ostatecznie uzgodnione i zatwierdzone w trybie obiegowym. (MRPiPS)