W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. międzynarodowych

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Stronę rządową reprezentował Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z przedstawicielami kierownictwa Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyła również Rzeczniczka Funduszy Europejskich w tym resorcie.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na temat polskiej prezydencji COP24.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

Dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym wzrostu płac nauczycieli w roku 2018 poszerzona o wnioski Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Gdańsku i w Warszawie była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. W spotkaniu, które odbyło się 11 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” stronę rządową reprezentował Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ponadto udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Warszawie i w Gdańsku.

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Dyskusja na temat projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania były tematami posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które odbyło się 11 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

więcej

Posiedzenie podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia

Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz informacja po spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez ministerstwo zdrowia w powyższej sprawie była przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 10 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Strona rządowa reprezentowana była przez Piotra Skibę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wziął również Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. usług publicznych

Kontynuacja dyskusji na temat nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu, które odbyło się 29 marca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” stronę rządową reprezentowali Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Andrzej Jacyna p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 16 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Strona rządowa reprezentowana była przez Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Piotra Skibę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu udział wziął również Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

więcej

Posiedzenie podzespołu ds. służb mundurowych

W dniu 5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych (Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego). Strona rządowa Podzespołu reprezentowana była przez przedstawicieli MSWiA oraz Ministerstwa Finansów.

więcej