W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”.
Przedmiotem obrad Zespołu była w pierwszej kolejności dyskusja dotycząca implementacji Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w związku z planowanym podjęciem tej tematyki podczas posiedzenia plenarnego RDS. 
 
Zespół kontynuował też omawianie przygotowanej na zlecenie RDS opinii w zakresie oceny zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. 
 
Podczas posiedzenia ustalono również ostateczny skład delegacji pracodawców i pracowników na 107 sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbędzie się w Genewie w dniach 28 maja – 8 czerwca br. Omówiono również kwestie związane z programem Konferencji oraz sprawy organizacyjne odnoszące się do udziału w niej trójstronnej delegacji polskiej.
 
W sprawach różnych przedstawiciel MRPiPS zaprezentował informację na temat możliwości stosowania Zalecenia nr 205 dotyczącego zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju i budowania odporności, przyjętego podczas 106 sesji MKP. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)