W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na temat polskiej prezydencji COP24.
Stronę rządową reprezentował Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Rafał Bochenek - Pełnomocnik Ministra Środowiska ds. Organizacji COP24.
 
W grudniu 2018 r. w Katowicach odbędzie się globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych. Odbywające się corocznie szczyty klimatyczne ONZ (Conferences of the Parties) to najważniejsze wydarzenie procesu międzynarodowych negocjacji, podczas których ustalane są długofalowe działania na rzecz polityki klimatycznej. Na COP22 w Marrakeszu ogłoszono, że organizatorem COP24 w 2018 roku będzie Polska. Celem szczytu będzie osiągnięcie konsensusu dla działań na rzecz realizacji Porozumienia Paryskiego, umowy z 12 grudnia 2015 r. poświęconej przeciwdziałaniu zmianie klimatu i skutecznemu zatrzymaniu globalnego ocieplenia.
 
Dyskusja na temat COP24 będzie kontynuowana na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)