Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz informacja po spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez ministerstwo zdrowia w powyższej sprawie była przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 10 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
W posiedzeniu udział wziął Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
W pierwszej części spotkania wiceminister J. Cieszyński odniósł się do pytań, przedstawionych przez stronę społeczną,  dotyczących m.in. wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej, jakości w ochronie zdrowia oraz standardów medycznych. Poinformował m.in., że resort zdrowia jest w trakcie prac zmierzających do powołania rady informatyzacji, której zadaniem będzie opiniowanie wszystkich projektów, które są realizowane w ministerstwie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych. Zdaniem wiceministra „ma to na celu poprawienie efektywności wydatkowania środków na cele informatyczne w resorcie i podległych jednostkach”.
Ustalono, że w ciągu tygodnia resort zdrowia pisemnie odniesie się do kwestii przedstawionych przez partnerów społecznych.
 
Następnie przedstawiciela OPZZ zaprezentowała zagadnienia, które wypłynęły po spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez resort zdrowia na temat nowelizowanej ustawy. Przedstawiła  trzy bloki zagadnień, które należy wziąć pod uwagę w pracach zespołu tj.: szeroko rozumianych praw pacjenta, zakresu świadczeń - informacje jakie będą gromadzone w IKP oraz rozwoju sytemu w perspektywie krótko i długofalowej.
 
Kolejna kwestia omawiana podczas spotkania dotyczyła fizyki medycznej, ochrony radiologicznej oraz standaryzacji w radiologii. Przedstawiano prezentację dotyczącą standardów w obrazowaniu medycznym. Podkreślono, że obecnie obserwuje się bardzo burzliwy rozwój technik obrazowania związanych z promieniowaniem jonizującym oraz rozwój technik bezpromiennych, gdzie podstawowym problemem jest obraz który się uzyskuje. Odniesiono się również do czynności, kształcenia i umiejętności  fizyków medycznych. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)