Wydarzenie: czwartek, 21 marzec 2019

lista wydarzeń

Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Czwartek, 21 marzec 2019 at 11:00

Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ "Solidarność"

sala A