W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Praca dla dwojga

Celem projektu pt. "Praca dla dwojga" było upowszechnianie możliwości zatrudnienia w systemie pracy czasowej, job-sharing (dzielenie pracy). To rozwiązanie sprzyjające godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.
Zaplanowano następujące działania:

  • opracowanie procedur pracy w systemie job-sharing,
  • testowanie procedur przy współpracy z pracodawcami,
  • wdrażanie modelu job-sharing w wybranych przedsiębiorstwach,
  • stworzenie sieci doradców,
  • utworzenie systemu funkcjonowania sieci punktów informacyjno - doradczych pracy w służbach zatrudnienia, samorządach, organizacjach pozarządowych.

Projekt skierowany był do kobiet, które po urodzeniu dziecka mają utrudniony powrót na rynek pracy. Sytuacja rodzinna często nie pozwala im na podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze. Tymczasem zastosowanie nowego modelu pracy może stać się wygodnym rozwiązaniem dla kobiet, bo zyskują sposób na efektywne łączenie życia rodzinnego z zawodowym. Korzyści mogą odnieść także pracodawcy, którzy dzięki takiemu rozwiązaniu zdobywają oddanych pracowników. Wiele kobiet dzięki możliwości kontynuowania pracy ma większe poczucie własnej wartości, ponieważ mogą zrealizować się zawodowo wykorzystując zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Są także w stanie wspierać finansowo rodzinę. 

Partnerami w projekcie byli: