W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy"

12 maja 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się przygotowana wspólnie przez CPS „Dialog” i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konferencja pn. „Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy”.

więcej

Debata "Strefa euro a rynek pracy w Polsce"

8 kwietnia 2015 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się zorganizowana wspólnie przez CPS „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych debata pn. „Strefa euro a rynek pracy w Polsce”. 

więcej

Konferencja "Efektywna polityka rodzinna - gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?"

17 marca 2015 r. w siedzibie CPS „Dialog” odbyła się zorganizowana wspólnie przez CPS „Dialog” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych konferencja pn. „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?

więcej

Konferencja "Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?"

24 lutego 2015 r. odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” konferencja pn. „Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?”.     

więcej

Konferencja "Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie"

22 stycznia 2015 r. w CPS „Dialog” odbyła się zorganizowana przy współpracy CPS „Dialog” i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych konferencja pn. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”

więcej

Jubileusz 20-lecia CPS "Dialog"

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” obchodziło jubileusz dwudziestolecia. 10 grudnia 2014 r. w Centrum spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, partnerów społecznych, świata nauki, byłych pracowników Centrum, aby snuć wspólnie wspomnienia, refleksje.

więcej

Konferencja "Janusowe oblicza rynku pracy”.

Otwierając 27 listopada konferencję „Janusowe oblicza rynku pracy” dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska zauważyła, że to spotkanie to pewne nowum w cyklu dialogowych debat. Odwołuje się do symboliki rzymskiego boga o dwóch różnych obliczach, i w celu pokazania dynamiki współczesnego rynku pracy jest zorganizowane na zasadzie referatów i koreferatów.

więcej

Konferencja „Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej. Drogi do kariery”

Kobiety posiadają kompetencje i umiejętności do zajmowania stanowisk zarówno w sferze publicznej, jak i w biznesie – powiedziała otwierając 7 października 2014 r. konferencję „Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej. Drogi do kariery” Podsekretarz Stanu w MPiPS Małgorzata Marcińska.

więcej

Debata "Obywatelska partycypacja - migotanie idei?"

W kontynuacji do rozpoczętego w styczniu 2014 r. kolejnego cyklu konferencji, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zorganizowało 23 czerwca 2014 r. debatę „Obywatelska partycypacja – migotanie idei?”.

więcej

Konferencja „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość”

W dniach 13-14 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja  „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość”. Gospodarzem pierwszego dnia spotkania była Uczelnia Łazarskiego, natomiast drugiego Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

więcej