W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja międzynarodowa "Kwalifikacje zawodowe - nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego"

CPS „Dialog”, Fundacja Friedricha Eberta oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH zorganizowały międzynarodową konferencję pt.: „Kwalifikacje zawodowe – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego”, która odbyła się w dniach 8-9 października br. w siedzibie CPS "Dialog" w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23.

Celem konferencji była analiza nowych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny rynek pracy. Uczestnicy wymienili doświadczenia na temat stosowanych polityk publicznych w zakresie wzmacniania rozwoju zawodowego i doskonalenia kwalifikacji zawodowych w różnych krajach oraz roli instytucji w tym procesie. W konferencji oprócz naukowców, praktyków i przedstawicieli organizacji młodzieżowych, uczestniczyli, jako prelegenci, przedstawiciele zagranicznych instytucji m.in. z Niemiec, Słowacji i Węgier.
W imieniu organizatorów gości przywitali Iwona Zakrzewska - dyrektor CPS „Dialog”, Valeska Hesse – Regionalny Koordynator ds. Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego Fundacja Friedricha Eberta oraz dr Jan Czarzasty z Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH.
Konferencję otworzył Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że najważniejszymi tematami dla Europy i Polski są Gwarancje dla młodzieży i dialog społeczny. – „Gwarancje dla młodzieży” to projekt europejski, który nie odniesie sukcesu bez udziału różnych środowisk. Teraz jest najlepszy moment na realizację Gwarancji. Mamy najniższe od 7 lat bezrobocie, wynoszące 9,9 proc. Poprawę sytuacji zawdzięczamy zmianom w instytucjach rynku pracy i w OHP. Od przyszłego roku rozszerzamy dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Teraz potrzebujemy tylko jeszcze lepszej koordynacji działań pomiędzy publicznym systemem zatrudnienia a władzami samorządowymi – mówił Minister. Zwrócił też uwagę na rolę kształcenia dualnego i potrzebę odbudowania prestiżu słowa "zawodówka", co będzie odpowiedzią na potrzeby pracodawców, którzy chcą mieć pracownika wykształconego, ale równocześnie posiadającego konkretny fach. Odnosząc się do dialogu społecznego Minister Kosiniak-Kamysz stwierdził, że po kryzysie wyszliśmy w tym obszarze na prostą. – W najbliższych dniach będziemy mieli funkcjonującą Radę Dialogu Społecznego, najnowocześniejsze tego typu ciało w Europie.
Wykład wprowadzający wygłosił prof. UW dr hab. Jacek Męcina. Przypomniał w nim zaangażowanie Polski w proces tworzenia Gwarancji dla Młodych na forum europejskim oraz ich realizację w kraju.
Pierwszego dnia, uczestnicy konferencji przysłuchiwali się panelom dyskusyjnym: „Gwarancja dla Młodych – zmiana od interwencji do instytucji”, podczas którego głos zabrali m.in. przedstawiciele Fundacji im. Lesława Pagi, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Rzemiosła Przyszłości, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej, Forum Młodych Lewiatan, Młodzi Reformują Polskę oraz Związku Młodzieży Wiejskiej. Moderatorem II panelu „Kwalifikacje zawodowe a rynek pracy – Nowe wyzwania”, była prof. Wiesława Kozek z Uniwersytetu Warszawskiego, a uczestniczyli w nim: prof. Mieczysław Kabaj z IPiSS, dr Wolfgang Müller z Europejskiego Przedstawicielstwa Federalnej Agencji Pracy z Niemiec, dr Łukasz Arendt z IPiSS, Jolanta Kosakowska z ZRP, doc. RNDr. Juraj Vantuch CSc. ze Słowackiego Państwowego Centrum Monitorowania Edukacji Zawodowej i Szkoleń, Justyna Orzeł z Carrefour Polska Sp. z o.o. oraz László Kozák z Konfederacji Związków Zawodowych LIGA z Węgier.
Podsumowując pierwszy dzień konferencji dr Jan Czarzasty zauważył, że niezwykle trafionym pomysłem było oddanie głosu reprezentantom młodego pokolenia, by sami mogli opowiedzieć o problemach związanych m.in. z wejściem na rynek pracy, kształceniem dualnym oraz problemem kształcenia ustawicznego.
Drugiego dnia konferencji odbył się panel pn. „Znaczenie i rola dialogu społecznego w wypracowywaniu rozwiązań na rzecz kwalifikacji i rynku pracy”, w którym udział wzięli przedstawiciele partnerów społecznych: Zbigniew Żurek z BCC, Anna Grabowska z FZZ, Edyta Doboszyńska z ZRP, Piotr Szumlewicz z OPZZ, Viktória Nagy z Konfederacji SZEF z Węgier oraz Mateusz Szymański z NSZZ “Solidarność”.
Podsumowując drugi dzień konferencji prof. Juliusz Gardawski powiedział, że rodząca się Rada Dialogu ma przed sobą poważne ryzyko przeniesienia dotychczasowego sposobu działania starej rady (Trójstronnej Komisji); dotychczasowych zespołów problemowych; dotychczasowych kwestii, którymi się zajmowano, ale także dotychczasowych osiągnięć. - I powstaje pytanie: Czy nowo powstająca Rada Dialogu, którą będą tworzyli ci sami ludzie, będzie w stanie podjąć wyzwanie edukacyjne odnoszące się do młodzieży, które zostało przedstawione na konferencji? Będzie, jeśli pomogą im młodzi ludzie, a młodzież pomoże pod warunkiem, że zostanie stworzona im przestrzeń w ramach Rady Dialogu; przestrzeń w postaci osobnych zespołów skupiających się na tych problemach, a te osobne zespoły spotkają się z odpowiednim szacunkiem i stworzonymi, przez stronę starej rady, dobrymi warunkami działania. Uważam to za najważniejszy dorobek tej konferencji – jest obszar, który koniecznie powinien być włączony do Rady Dialogu. Jest nowe wyzwanie edukacyjne, wyzwanie płynące z instytucji europejskich, więc już zinstytucjonalizowane - mówił prof. Gardawski.