W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Linki

Adresy stron internetowych instytucji wspierających rozwój dialogu społecznego. 


Partnerzy Społeczni:


Strony europejskie:


Prasa:


Prawo:


Inne:

- Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego z dnia 6 lipca 2001 r.: Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080,
- Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r.: Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236
- Ustawa o związkach zawodowych: z dnia 23 maja 1991 r.: Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234
- Ustawa o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r.: Dz.U. 1991 nr 55 poz. 235
- Kodeks Pracy: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141