W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Komunikat z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w dniu 7 kwietnia 2016 r.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ, Jan Guz, Przewodniczący OPZZ, Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, w zastępstwie Henryki Bochniarz, Prezydenta Konfederacji Lewiatan – Jacek Męcina, Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC. 
 
Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mateusza Morawickiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej, Dawida Jackiewicza, Ministra Skarbu Państwa, Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia, Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w MRPiPS, Hannę Majszczyk, Podsekretarza Stanu w MF. 
 
Oprócz statutowych członków RDS w spotkaniu wzięli udział również: Wiesław Janczak, Sekretarz Stanu w MF, Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy, Dominik Kolorz, Przewodniczący WRDS Katowice.
 
Zgodnie z przyjętym programem spotkania przyjęto:
 
Uchwały Rady Dialogu Społecznego:
- Uchwałę Nr 10 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady. 
- Uchwałę Nr 11 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r. 
 - Uchwałę Nr 12 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego:
- Uchwałę Nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
- Uchwałę Nr 7 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
- Uchwałę Nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali. 
- Uchwałę Nr 9 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
 
Kolejnym punktem obrad była prezentacja Premiera Mateusza Morawieckiego na temat „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. 
 
Program posiedzenia przewidywał również przyjęcie informacji na temat prac Zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego oraz stanu prac nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.