W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Biuletyn 2/2013(2)

Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania nr 2/2013(2)

w numerze:

Ekspertyza „Instytucjonalne uwarunkowania podejmowania pracy przez młodych ludzi w Polsce” prof. dr hab. Elżbieta Kryńska
Ekspertyza „Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej” dr Halina Sobocka-Szczapa

więcej

Biuletyn nr 1/2013 (1)

Biuletyn: materiały z konferencji 1/2013(1)

w numerze:
Konferencja „Elastyczne formy zatrudnienia – wybór czy przymus ekonomiczny?”Warszawa,  02.10.2012
Konferencja „Aktywizacja nieaktywnych – przyszłość agencji zatrudnienia” Warszawa,  07.11.2012
Konferencja „Flexicurity: rynek pracy, prawo pracy i dialog społeczny” Warszawa, 19.12.2012
Debata „Europejski Rok Obywateli – dialog społeczny czy obywatelski?” Warszawa, 23.01.2013
Konferencja „Uelastycznianie czasu pracy w Polsce. Ile pracy w pracy?” Warszawa, 21.02.2013
Konferencja „Dialog damsko-męski na rynku pracy” Warszawa, 25.03.2013
Konferencja „Problemy rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego. Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” Warszawa, 16.04.2013
Konferencja „Wykluczeni? Oburzeni? Inni? Aktywność na rynku pracy osób w szczególnej sytuacji” Warszawa, 23.05.2013
 

więcej