W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Biuletyn 5/2014(8)

Biuletyn: materiały z konferencji, nr 5/2014 (8) 
 
W numerze:
Konferencja: „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość” Warszawa, 13-14.06.2014 r. 
Conference: “Labour Unions – Current Situation and Future Perspectives” Warsaw, 13-14 June 2014 
 
Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu, poświęconego tym razem międzynarodowej konferencji pn. „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość”. Konferencja odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2014 r. w Warszawie. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zorganizowało ją wspólnie z Uczelnią Łazarskiego.
Tak ważne wydarzenie, jak dwudniowe spotkanie przedstawicieli związków zawodowych, znanych naukowców i profesorów uczelni europejskich i polskich, zasługiwało na osobną publikację. Konferencja wpisała się dodatkowo w ważne dla Polski obchody rocznicowe, związane z upamiętnieniem Czerwca 1989 roku i 25-leciem demokratycznych przemian.
W niniejszym numerze zapoznacie się Państwo z opiniami i wypowiedziami, jakie wygłaszano w trakcie wykładów i paneli dyskusyjnych. O przyszłości związków zawodowych, o statusie i regulacjach prawnych w innych krajach europejskich rozmawiano pierwszego dnia na Uczelni Łazarskiego. Głosy w dyskusji zabierali m.in.: prof. Jo Carby Hall z Wielkiej Brytanii, prof. Manfred Weiss z Niemiec, prof. Patricia Conlan z Irlandii, prof. Fiorella Lunardon z Włoch oraz dr Daiva Petrylaite z Litwy.
W drugim dniu obrad, tym razem w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, o wyzwaniach stojących przed związkami zawodowymi dyskutowano na forum dwóch paneli: „Związki zawodowe a pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze”, prowadzonego przez prof. Łukasza Pisarczyka z PAN, oraz „Związki zawodowe jako strona zakładowego dialogu społecznego", którego moderatorem był dr hab. Marcin Zieleniecki z Uniwersytetu Gdańskiego.