W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 4/2013(39)


"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2013(39)

PLIK DO POBRANIA 4/2013(39)

SPIS TREŚCI

EX CATHEDRA
Krzysztof Jasiecki, Kryzys Europy Południowej – ostrzeżenie dla Polski 
Katarzyna Żukrowska, Wolny handel: tworzenie czy zamykanie miejsc pracy? 
Justyna Nakonieczna, Migracje Polaków w UE – niepowetowana strata czy dziejowa szansa? 
Rafał Towalski, Dodatkowe świadczenia pracownicze – element polityki wynagrodzeń
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Analiza kohortowa przyczyn bierności zawodowej osób w wieku 45+
OKIEM PARTNERÓW
Anna Grabowska, Budżet państwa na 2014 r. – podzielone opinie partnerów społecznych
Wojciech Nagel, Ubezpieczenia społeczne w Polsce: modernizacja czy stagnacja? 
Przemysław Dzido, Związki zawodowe w małych i średnich przedsiębiorstwach
Grażyna Spytek-Bandurska, Telepraca i jej niewykorzystany potencjał
Sławomir Adamczyk, Społeczny wymiar  w gospodarczym zarządzaniu Unii Europejskiej 
DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych TK, A. Grabowska
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach,  D. Szaniawska
Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, A. Grabowska
Doradzanie i kształcenie – odpowiedzi na potrzeby rynku pracy , D. Szaniawska 
Europejskie społeczeństwa muszą starzeć się aktywnie, A. Maciejewski 
Dialog społeczny – konieczne nowe otwarcie, A. Grabowska
Świat nauki w dyskusji o przyszłości dialogu w Polsce, D. Szaniawska
Związki zawodowe w Europie – stan obecny i perspektywy, A. Maciejewski