W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 3/2014(42)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2014(42)

PLIK DO POBRANIA 3/2014(42)

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
Władysław Kosiniak-Kamysz, Karta Dużych Rodzin
EX CATHEDRA
Juliusz Gardawski, Właściciele firm z sektora MSP – jakie oczekiwania i wizje rozwoju? 
Wojciech Misztal, W stronę nowego dialogu
Jacek Sroka, Dialog regionalny w świetle proponowanych zmian 
Rafał Towalski, Różne odcienie czystego liberalizmu w krajach nadbałtyckich
Tomasz G. Grosse, O demokracji „sterowanej” w Europie Środkowej
Ewelina Sokołowska, Oczekiwania wzrostu za sprawą popytu wewnętrznego
Maciej Pańków, O potrzebie dialogu wokół pracy tymczasowej
Rafał Bakalarczyk, Dialog wokół osób niepełnosprawnych
OKIEM PARTNERÓW
Zbigniew Żurek, Propozycje strony pracodawców nowych reguł dialogu społecznego
Anna Grabowska, Związki zawodowe proponują zmiany w dialogu społecznym 
Grzegorz Baczewski, Warunki awansu polskich przedsiębiorstw do światowej ligi gospodarczej
Sławomir Adamczyk, Związki zawodowe wobec Partnerstwa Transatlantyckiego 
DIALOG I ŻYCIE
Anna Grabowska, Kalendarium dialogu – w Trójstronnej Komisji i jej zespołach 
Irena Dryll, Anna Grabowska, Kalendarium dialogu – na seminariach i konferencjach
Adam Maciejewski, Związki zawodowe w Polsce i Europie – rzeczywistość i perspektywy
Adam Maciejewski, Obywateli trzeba zachęcić do współrządzenia 
NOTY O AUTORACH 
NOTY O RADZIE NAUKOWEJ