W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 4/2014(43)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2014(43)

PLIK DO POBRANIA 4/2014(43)

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
Iwona Zakrzewska
EX CATHEDRA
Iwona Zakrzewska, Po pierwsze bezpieczeństwo - wywiad z Ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
Krzysztof Jasiecki, Partycypacja pracownicza w Polsce w europejskiej perspektywie porównawczej 
Fragment raportu Information and Consultation in Europe – the Way Forward
Marek Pliszkiewicz, Rozwój dialogu społecznego w Polsce
Rafał Towalski, Bariery dialogu społecznego w sektorze publicznym 
Irena Dryll, Polak szczęśliwy, Polak nieufny…
OKIEM PARTNERÓW
Anna Grabowska, W opinii partnerów: płaca w budownictwie i zamówienia publiczne oraz mieszana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych
Michał Kuszyk, Jak koło konfliktu zamienić na koło zgody? Wybrane sugestie mediatora
Barbara Surdykowska, Stabilność zatrudnienia ofiarą działań antykryzysowych w UE 
Wojciech Nagel, Pracownicze Programy Emerytalne w 2014 roku. Przesłanki rozwoju, propozycje zmian prawnych 
DIALOG I ŻYCIE
Kalendarium dialogu – w Trójstronnej Komisji i jej zespołach, Irena Dryll
Kalendarium dialogu – na seminariach i konferencjach, Irena Dryll, Anna Grabowska, Adam Maciejewski, Agnieszka Solecka,
Jaka jest przyszłość dialogu regionalnego? Iwona Zakrzewska
Karierę zawodową kobiet utrudniają silne stereotypy, Adam Maciejewski
Obyś dialogował w bezpiecznych czasach, Magdalena Mojduszka
Diariusz 
NOTY O AUTORACH