W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 2/2015(45)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2015(45)

PLIK DO POBRANIA 2/2015(45)

SPIS TREŚCI

Rozmowy
Wywiad z Jackiem Męciną Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - IWONA ZAKRZEWSKA 
Argumentum
Komunikacja wewnętrzna firm a problem prawa do konsultacji i partycypacji w dużych firmach Warszawy i Mazowsza - WIESŁAWA KOZEK, PIOTR OSTROWSKI,
Klin podatkowy a polityka rodzinna – Polska na tle innych krajów OECD (cz. 2) - ELŻBIETA KRYŃSKA
Dialog społeczny: między konfliktem i kooperacją - KAZIMIERZ W. FRIESKE
Czy Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej może być skutecznym narzędziem polityki antyprzemocowej? - KATARZYNA TUSZYŃSKA
Obowiązki pracodawcy w kontekście polityki prorodzinnej państwa - MONIKA GŁADOCH
Prekariat w szkolnictwie wyższym. Próba analizy - DOMINIKA POLKOWSKA
Okiem partnerów
Co dalej z dialogiem społecznym? O projekcie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i nie tylko - ZBIGNIEW ŻUREK
Jaka powinna być płaca minimalna? - PIOTR SZUMLEWICZ
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - IZABELA OPĘCHOWSKA
Dialog społeczny w Europie – przykłady z północy i południa - ANNA GRABOWSKA
WKDS-y chcą więcej uprawnień i współpracy ponadregionalnej - ANNA GRABOWSKA
Polemiki
Stawka na przemysł - IRENA DRYLL
Recenzje
Recenzja książki G. Standinga „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa” - RYSZARD BUGAJ
Dialog i życie
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych TK - IRENA DRYLL
Równość płci na rynku pracy 
Efektywna polityka rodzinna 
Strefa euro a rynek pracy w Polsce 
Kalendarium dialogu - na konferencjach i seminariach - IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA, ADAM MACIEJEWSKI, IWONA SARJUSZ-WOLSKA, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, IWONA ZAKRZEWSKA, ZBIGNIEW ŻUREK 
Diariusz krajowy i europejski - MAGDALENA SŁOWIŃSKA
Zmiany w prawie - MAGDALENA SŁOWIŃSKA