W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog 3/2017 (54)

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2017(54) 

PLIK DO POBRANIA 3/2017(54)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne - IWONA ZAKRZEWSKA

ARGUMENTUM
 
Wielki odpływ reprezentacji interesów – JACEK SROKA
 
Między porozumieniem a konfliktem Dyskurs w „Debatach Trójstronnych” TVP INFO w perspektywie kryzysu w zinstytucjonalizowanym dialogu społecznym w Polsce – MATYLDA GAŁECKA, PIOTR OSTROWSKI
 
OKIEM PARTNERÓW
 
Racjonalne dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb ogółu zatrudnionych- czy Europejski filar praw socjalnych może stanowić inspirację? – BARBARA SURDYKOWSKA
 
Stanowisko do projektu ustawy o świadczeniach – GRZEGORZ BYSZEWSKI
 
RECENZJE
 
„Podręczny słownik dialogu społecznego i wartości pokrewnych” artykuł recenzyjny – JULIUSZ GARDAWSKI
 
DIALOG I ŻYCIE
 
Kalendarium dialogu – na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS – ANNA GRABOWSKA, IRENA DRYLL, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, IWONA ZAKRZEWSKA
 
Staże i praktyki - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
 
Nowe otwarcie polityki senioralnej rządu Żyjemy dłużej – żyjmy aktywniej – ANNA GRABOWSKA
 
Gospodarka na progu srebrnej rewolucji - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
 
Debaty partnerów społecznych w audycjach radiowych „Kapitał i Praca” - ANNA GRABOWSKA
 
Racjonalna polityka rodzinna - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK
 
Kalendarium dialogu – na konferencjach i seminariach – ANNA GRABOWSKA, AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, MATEUSZ SZYMAŃSKI, WIOLETTA ŻUKOWSKA-CZAPLICKA, ZBIGNIEW ŻUREK
 
Diariusz krajowy i europejski - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK, MATEUSZ SZYMAŃSKI, WIOLETTA ŻUKOWSKA-CZAPLICKA
 
Co nowego w prawie? - AGNIESZKA SOLECKA-RESZCZYK